Deze website maakt gebruik van cookies.

Meer informatie

EIQ

Emotional Intelligence Questionnaire

Wilt u de EIQ zelf doen of voor een ander aanvragen, mail dan naar ea@vhw.nl. U ontvangt dan een link naar de EIQ.

Lees ook het artikel van Harry van Haaften in Leadership van maart 2011, jg 6, nr. 1 over Emotionele Intelligentie en Leiderschap.

De EIQ is het analyse-instrument waarmee de Emotionele Intelligentie (EI of EQ) van een persoon kan worden gemeten en in kaart gebracht. Het doel van de EIQ is verdere ontwikkeling van de kandidaat. Zie ook de voorbeeldrapportage. De kandidaat moet zelf willen ontwikkelen en krijgt daarvoor uitgebreid inzage in ontwikkelpunten. De scores bij dit instrument zijn niet goed of fout, maar worden geïnterpreteerd in relatie tot de functie van de persoon.

Toepassing

De EIQ is bij uitstek geschikt als hulpmiddel voor ontwikkeling of coaching van personen. Het instrument wordt toegepast bij loopbaanbegeleiding en het werken aan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De EIQ wordt vooral ingezet met het oog op beroepsmatige situaties.

Werkwijze

De EIQ kan via internet worden ingevuld. De kandidaat ontvangt van VHW per mail een link naar de in te vullen EIQ. De gehele EIQ neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

 

Opbouw

De EIQ geeft een score op de totale Emotionele Intelligentie. Daarnaast wordt er gescoord op 4 Factoren, te weten:

 • Welzijn
 • Zelfbeheersing
 • Emotionaliteit
 • Sociabiliteit

Naast de 4 Factoren zijn er nog twee onafhankelijke facetten:

 • Zelfmotivatie
 • Aanpassingsvermogen

Welzijn

Welzijn meet het algehele gevoel van welbevinden en bestaat uit drie Facetten die ook een aparte score krijgen:

 • Geluk
 • Optimisme
 • Eigenwaarde

Zelfbeheersing

Zelfbeheersing omschrijft in hoeverre iemand in staat is externe druk of spanning, stress en impulsen te beheersen. Deze Factor bestaat uit de volgende Facetten:

 • Emotiebeheersing
 • Impulsbeheersing
 • Stressbeheersing

Emotionaliteit

Emotionaliteit beschrijft het vermogen om emoties te begrijpen en te uiten en deze in te zetten om zinvolle relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. De volgende Facetten hebben hierin hun eigen score:

 • Empathie
 • Emotie Perceptie
 • Expressie
 • Relaties

Sociabiliteit

Sociabiliteit omschrijft het vermogen om te socialiseren met anderen: omgaan met, invloed uitoefenen op en communiceren met anderen spelen hierbij een rol. Deze Factor bestaat uit de volgende Facetten:

 • Emotie Management
 • Assertiviteit
 • Sociaal Bewustzijn

Rapportage

De uitgebreide rapportage behandelt de individuele scores per Factor en per Facet binnen de Factor. Bij VHW Management Consultants werken gecertificeerde adviseurs voor het afnemen en interpreteren van de EIQ.   

Theorie

De EIQ is ontwikkeld door Dr. K.V. Petrides. Dr. Petrides is directeur van het London Psychometric Laboratory, een onderdeel van het University College London. Het achterliggende concept van Emotionele Intelligentie is wereldwijd bekend geworden door het boek van Goleman (1995): Emotional Inteligence.

Trek

Emotionele Intelligentie is te meten als competentie (cognitief-emotioneel vermogen) of als persoonlijkheidstrek (emotionele effectiviteit). In de EIQ wordt de Emotionele Intelligentie gemeten als persoonlijkheidstrek door middel van zelfrapportage vragenlijsten.